על מנת לבנות בניין בצורה מושלמת יש להכין תוכנית מפורטת, כזו שוודא מעבר מושלם של התשתיות השונות, תאפשר מרחב מספיק למשרדים/דירות ותייצר תשתיות יציבות שיחזיקו…