החל משנת 1996 המדינה החלה לקדם מדיניות של התחדשות עירונית שהחל משיקולי ביטחון התושבים (העדר ממ"דים, רעידות אדמה וכולי) אך רק בשנים האחרונות התחום נכנס…