אומרים שמצע הגידול של הקורונה הוא שנאת חינם. מה זה אומר? זה אומר שיש רשת של קשר בין בני אדם שמסוגלת ליצור מציאות של מגפות…