רוב הקשישים יעדיפו להגיד שיש להם בעיה פיזית ולא נפשית הקשיש עובר שינויים רבים הקשורים למצבו הגופני, הבריאותי, הכלכלי והחברתי. שינויים אלו עלולים להוביל לתופעה…