בריאות וחיים

ללא דיכאון

מומחים כבר מתריעים אודות הצונאמי שישטוף אותנו בעקבות הקורונה וההתנהלות סביבה. המסרים
המפחידים שנחשפנו אליהם, ההתמקדות במספר הנדבקים, המונשמים והמתים כגורם מתריע לקיום
ההנחיות יצרו מצוקה נפשית בעיקר בקרב אנשים שגם כך חרדתיים. גם המעבר המהיר לחזרה
לשגרה תרם לכך. נפש האדם זה לא כפתור שאפשר ללחוץ עליו ולעבור ממצב חירום לשגרה.
מומחי בריאות הנפש מתריעים שהגל השני בהקשר לקורונה יהיה גל של דיכאון, חרדה ואובדנות.
כבר עתה מדווחים על עלייה בפניות לער"ן, דבר המנבא את העומד להתרחש. החרדה מפני הנגיף,
סיר הלחץ החברתי שבא בעקבותיו, המצוקה הכלכלית שרבים כל כך נקלעו אליה בזמן קצר כל כך כל
זה ישליך על גל הצונאמי הדיכאוני שישטוף אותנו.
איגוד הפסיכיאטריה צופה שכמיליון אזרחים יתמודדו עם תופעות חרדתיות בשנתיים הקרובות
ויזדקקו לטיפולים נפשיים. מהמועצה למניעת אובדנות הובע חשש מעלייה בתופעת האובדנות
ומעלייה בהתאבדויות של קשישים.
כמו כן יש לשער שילדים הגדלים כעת וחווים את הבית החרד בגלל המצב הלא טבעי, ילדים
החשופים לאמצעי התקשורת ולדיווחים המאיימים של התחלואה, ילדים שנותקו מכל מה שהורגלו לו,
מחבריהם, מהסבים והסבתות, ממגרש המשחקים וסגורים בביתם, יגדלו להיות בוגרים חרדתיים
וחסרי ביטחון. אם נוסיף לכך את קשיי הפרנסה של הוריהם וסיר הלחץ הביתי אנחנו מבינים שאנחנו
צפויים לדור של מתבגרים החווים עולם רעוע שיוביל לעלייה במספר המתבגרים הדיכאוניים.
יש לשער שגם המסכות וכל המשתמע מהם יוסיפו לתסמינים חרדתיים. אנחנו כבר נתקלים בכל מיני
סרטונים של ילדים הנמצאים מחוץ לבית שלא מוכנים להסיר את המסכה. גם כשההורה מגיש להם
דבר מה לאכול ומוריד להם את המסכה הם מחזירים אותה בחרדה ולא מוכנים להישאר בלעדיה.
סביר להניח שילדים אלה יגדלו לעולם בו וירוסים מאיימים לתקוף אותם בכל רגע, יתפסו את המרחב
הציבורי כמקום מסוכן והמרחק בין תפיסת עולם כזו לתופעות של דיכאון וחרדה קצרים. הרחיצה
המרובה של הידיים והשימוש התכוף בתכשירים לחיטוי יוסיף למאגר ה OCD עוד ועוד מטופלים
שיזדקקו אף הם לטיפול פסיכולוגי פסיכיאטרי.
עוד לפני הקורונה התורים לטיפולים פסיכולוגיים היו ארוכים מאוד בשירות הציבורי. השירות
הפסיכולוגי הציבורי לילדים לא עמד בדרישה, תלמידים רבים שנזקקו ליעוץ, לליווי, טיפול נפשי נאלצו
להמתין חודשים רבים. סביר להניח שלאור המצב הכלכלי הקשה של רבים במדינה יותר ויותר יזדקקו
לשירות נפשי ציבורי אך מאידך המדינה פחות ופחות תוכל לספק שירותים אלה. עלול להיווצר מצב
שאנשים לא יקבלו את הטיפול הנפשי ויתדרדרו יותר ויותר למצבי קיצון דיכאוניים.